המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה לבעלי המגרשים הפרטיים : טפלו בשטחים הפרטיים שלכם או שתיקנסו.

0

בשבועות האחרונים מתקבלות פניות רבות במוקד המועצה ואצל עובדי המועצה אודות מגרשים פרטיים שלא מטופלים ושהעשבייה בהם גבוהה, מהווה מפגע לשכנים הגרים בסמיכות, ובנוסף עלול הדבר להוות מקום מרבץ לנחשים ושאר מזיקים.

המועצה מתוך ראיה רחבה ואחריות ציבורית קוראת לבעלי הבתים הפרטיים לטפל בנושא בהקדם האפשרי. בימים האחרונים החלה מחלקת הפיקוח במועצה במתן התראות לבעלי החלקות, אך במידה והשטחים לא יטופלו, מדגישים במועצה, רשאית המועצה לקנוס את בעל החלקה ואף לפעול בתוך השטח למען הסדרתו.

מאגף שירות לתושב ותפעול במועצה המקומית בנימינה גבעת עדה נמסר: “אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של התושבים על מנת לשמור על המושבות נקיות ובטוחות”.

יש לך מה להגיד על הכתבה? נשמח לתגובה שלך

Your email address will not be published.