מחזירים את העסקים המקומיים לעיניינים

0

במסגרת תוכנית אסטרטגית ליציאה ממשבר הקורונה, שמגבשת עיריית חדרה, יוקמו צוותי עבודה מקצועיים לטיפול בתחומים שונים שנפגעו מהמשבר, והראשון שבהם צוות ייעודי שהוקם לגיבוש מערך מלווה ומסייע לעסקים בעיר.

מדובר בצוותים רב-מגזריים אשר בראשם יעמדו חברי הנהלת העיר, וחבריהם יהיו עובדי עירייה בכירים, נציגי ציבור, נציגי המגזר העסקי והשלישי, ותושבים. בראש צוות עסקים וכלכלה עירונית עומדים חבר המועצה שי ברכה ומנכ”ל החברה הכלכלית חדרה שי ארנט-כהן.

תוכניות העבודה של הצוותים המקצועיים יגובשו בשיתוף צוות היגוי מצומצם שבראשו עומד ראש העירייה צביקה גנדלמן, להגדרת עקרונות מנחים לעבודת הצוותים, הגדרת יעדים, קביעת מסגרת זמן, קבלת החלטות מדיניות, תעדוף משימות ועוד.

לדברי גנדלמן, משבר הקורונה הוא רב-מערכתי, ולכן היציאה ממנו מחייבת תוכנית רב-מערכתית מתכללת. התוכנית האסטרטגית שמגבשת העירייה תהווה מסגרת להיערכות ומתן מענים בראייה מתכללת ומתואמת, לאירועים ומצבים בעלי פוטנציאל לשיבוש משמעותי של החיים העירוניים. 

גיבוש התוכנית האסטרטגית והקמת צוות עסקים וכלכלה עירונית מתבצע במקביל להחלטת  העירייה לאמץ את תקנות הסדרים במשק המדינה להנחה מארנונה, שנחתמו על-ידי שר הפנים ופורסמו בעיצומו של משבר הקורונה, לאורן תוענק הנחה מארנונה לחודשים מרץ עד מאי, לציבור מחזיקי הנכסים העסקיים הזכאים על-פי התקנות. כל הפרטים על קבלת הפטור ועדכונים נוספים באתר האינטרנט של עיריית חדרה www.hadera.muni.il ובאתר החברה הכלכלית חדרה http://www.hakal.co.il.

יצוין כי בחברה הכלכלית פועלת מנהלת עסקים עירונית אשר בימי הקורונה מרכזת עבור בעלי העסקים מידע רב על אפשרויות סיוע, הנחיות וייעוץ מקצועי להתמודדות עם המשבר.

יש לך מה להגיד על הכתבה? נשמח לתגובה שלך

Your email address will not be published.