מועצה מקומית בנימינה בנימינה גבעת עדה הגישה צו מניעה נגד הפקדת תכנית המתאר

0

המועצה בנימינה-גבעת עדה, הגישה עתירה ובקשה לצו מניעה  כנגד הפקדה של תכנית המתאר של היישוב. על פי העתירה והבקשה לצו מניעה , טוענת המועצה כי מוסדות התכנון פועלים בחריגת מסמכות ובאופן דורסני. חרף העובדה שמתנהלים הליכים משפטיים כנגד הולנת"ע והמועצה הארצית, ודיון בעתירה נקבע לחודש נובמבר. "בחרו מוסדות התכנון באופן דורסני ולא מכובד להמשיך לפעול להפקדת התכנית… " נכתב בבקשה לצו המניעה. עוד נטען כי בבסיס עתירה זו טענה של חריגה חמורה מסמכות, פגמים קשים בתהליכי קבלת ההחלטות ועוד.

בבסיס העתירה, עומדת התכנית המתאר שהוגשה למוסדות התכנון כאשר הולנת"ע ערכה בה  עם שינויים מהותיים בניגוד לעמדת המועצה ולעמדת הוועדה המחוזית חיפה . לדעת מגישי העתירה, השינויים שערכה הולנת"ע יהרסו  את האופי הכפרי והמיוחד של האזור בכך שהיא דורשת לבנות מספר יחידות דיור גדול מדי שיצור צפיפות אדירה שלא מותאמת לתנאים בשטח כשבמקביל מצמצת משמעותית את אזור התעסוקה שאמור לספק מאות מקומות עבודה למושבות הגדלות. כמו כן, היא פוגעת אנושות בתכניות הפיתוח של תיירות החקלאית באזור.

נדגיש כי המועצה עמלה במשך שבע שנים על תכנית מתאר בשיתוף התושבים ואשר קיבלה באופן חסר תקדים את ברכתה ואישורה של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בחיפה ואושרה להפקדה. למרות זאת, באבחת החלטה אחת (והריסה של 7 שנות עבודה כאמור) שהגיעה לצורך אישור הקלות בוועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון, שונתה באופן מהותי ודורסני על ידי הולנת"ע תוך חריגה חמורה מסמכותה.

השינויים המהותיים שדרשה הוועדה של המועצה הארצית (הולנת"ע) הונחתו ללא התראה מוקדמת ובניגוד לדעות המומחים. עיקר השינויים הוא גידול במספר יחידות לדונם משש יחידות לדונם שהוסכמו ל 15 יחידות לדונם שאינן מתאימות למושבות .

על פי תכנית המתאר שאושרה בוועדה המחוזית, סוכם כי יבנו בין 6-10 יח"ד לדונם כתלות במרחק מתחנת הרכבת העתידית במודל של צפיפות משתנה. יש בכך הרתמות למאמץ הלאומי לייצור יחידות דיור חדשות על ידי שילוש מספר התושבים אולם עם זאת מדובר במספר יחידות שישתלבו בתמהיל הקיים של המושבה. לעומת זאת, בטענה של התייעלות הקרקע, החליטה הולנת"ע באופן דורסני וללא כל התראה מוקדמת למועצה, לוועדה המחוזית או לצוות התכנון שמונה לתוכנית מטעמה, כי ייבנו 15 יח"ד לדונם ובכך להוביל לגידול של פי 6! באוכלוסייה בזמן קצר, מה שיעמיס על  התשתיות הקיימות שלא ערוכות לגידול שכזה. "שוב הולנת"ע מתערב בגסות ומייצרת תוכניות שלא תואמות את המציאות. תכנית שכזו תוביל לקריסה תשתיתית וכלכלית של הרשות שאף זה יצאה מתכנית התייעלות ארוכת שנים למצב של מועצה יציבה" אמר ויסברג .

בנוסף לכל אלו, לא רק שהולנת"ע מבקשת להגדיל פי חמש את האוכלוסייה, היא גם מונעת את פיתוח אזור התעשייה העתידי של שתי המושבות, בנימינה וגבעת עדה, שאמור לספק מקומות עבודה חדשים והכנסות סבירות לגודל המושבות המתוכנן. בשינויים שערכה  הולנת"ע שאליהן מתנגדת המועצה, ישנו צמצום משמעותי של אזור התעסוקה המתוכנן. צמצום אזור התעסוקה למעשה יביא את המושבה לקריסה כלכלית של מושבות מתרחבות ללא עוגן כלכלי מתאים.

איתי וייסברג ראש המועצה בנימינה-גבעת עדה: "הולנת"ע החליטה לדרוס את בנימינה-גבעת עדה ולהרוס את צביונה הייחודי שלא בצדק. ההחלטה של המדינה לשנות שינויים מהותיים את התכנית שעליה עמלנו שבע שנים והתחשבה הן בצורך המדינה בפיתוח והן ביכולות הגידול של המושבות היא לא סבירה ואף הרסנית. לא בכדי תכנית המתאר זכתה לאישור כל הגורמים המקצועיים לרבות צוות הוועדה המחוזית וצוות המתכננים מטעם מנהל התכנון עצמו. לחזור פעם אחר פעם על אותה הטעות ולכפות על ישוב תוכנית מתאר שלא מותאם למידותיו היא בכיה לדורות ולא ניתן לכך יד!"

יש לך מה להגיד על הכתבה? נשמח לתגובה שלך

Your email address will not be published.