מתחילים קדנציה חדשה במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

ראש המועצה, סגניו וחברי המליאה הצהירו אמונים.

1

 חברי מליאת המועצה ה- 19 הושבעה בטקס מרגש שנערך באמפיתיאטרון. מיד לאחר ההשבעה אישרה מליאת המועצה את מינויי מ"מ וסגני ראש המועצה.
ראש המועצה, יוני חכימי : " יחד ובאחדות נעשה ונצליח לטובת התושבים והמושבה שלנו!"

 

בטקס מרגש שנערך באמפיתיאטרון הושבעו 15 חברי המליאה. חברי המליאה הנכנסת חתמו על הצהרת אמונים משותפת ולאחר ההשבעה
אישרה המועצה את מינויי מ"מ ראש המועצה וסגניו והתקיימה ישיבה בנושאים השונים בהתאם לסדר היום שהופץ.

מליאת המועצה הנבחרת כוללת 15 חברי מועצה (כולל ראש המועצה). 

4 חברי מליאה חדשים ו- 11 ותיקים הושבעו אמונים לחברותם במועצה.

 

חברי מליאת המועצה ה- 19:

יוני חכימי- ראש המועצה, עו"ד אייל כגן- מ"מ וסגן ראש המועצה, עו"ד אביעד סיני- סגן ראש המועצה וחברי מליאת המועצה:
טל דנטס, נחמיה מנצור, נחום גנצרסקי, יעל כהן פארן, ד"ר עירית רותם, אלון מרחב, מעין אלדר, אורי פרץ, הגר פרי יגור, נתנאל קסטן, ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד והרב יעקב צדקה.

 

מליאת המועצה מכהנת כדירקטוריון המועצה. חברי המליאה פועלים בהתנדבות מלאה במהלך הקדנציה (5 שנים) לה הם נבחרו.
מליאת המועצה מתכנס בהתאם לקבוע בחוק ובהתאם לצורכי היישוב ודנה בנושאים העומדים על סדר יומה של המועצה ושותפה לסוגיות מהותיות,
מקבלת החלטת ומפקחת אחר יישום ההחלטות. חברי המליאה שנבחרו יכהנו גם כחברים בוועדות השונות. הרכבי הוועדות יפרסמו לציבור באתר המועצה.

מינוי סגנים:

 

מליאת המועצה הצביעה ברוב קולות על מינוייהם של מ"מ וסגן ראש המועצה עו"ד אייל כגן וסגן ראש המועצה עו"ד אביעד סיני.

במסגרת סמכויות שיואצלו בין הסגנים: 

מ"מ וסגן ראש המועצה עו"ד אייל כגן: יחזיק בתיק ההנדסה, קהילה ואירועים. בנוסף ישמש כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה.  

סגן ראש המועצה, עו"ד אביעד סיני: מחזיק תיק שפ"ע (שיפור פני העיר) ומחזיק בתיק רישוי עסקים. 

 

1 Comment
  1. אודי says

    בהצלחה לכל העושים במלאכה, מקווה כי מפרדס חנה תצא הבשורה ותהווה דוגמא לעבודה משותפת

יש לך מה להגיד על הכתבה? נשמח לתגובה שלך

Your email address will not be published.